זמני השבת במדג׳ין

זמני השבת הקרובה (פרשת נשא 15/06/2024)
כניסת שבת: 17:59
יציאת שבת: 18:51