זמני היום במדג׳ין

יום חמישי, ז׳ סיון ה׳תשפ״ד (13/06/2024)
זריחת החמה
5:48
סזק״ש מג״א
8:22
סזק״ש אדה״ז
8:53
סז״ת גר״א
9:58
חצות היום
12:02
מנחה גדולה
12:34
שקיעת החמה
18:17
צאת הכוכבים
18:41
זמני השבת הקרובה (פרשת נשא 15/06/2024)
כניסת שבת
17:59
יציאת שבת
18:51